Det betragtes som besværligt at finde pallerammer, som evner at overleve jordkontakt

Har du planer om at anrette praktiske urtehaver, på grund af, at du er i besiddelse af en husgrund? Så synes det evt. problematisk for dig at få at vide, netop hvorledes, den form for bede bør opføres. Jeg har et hurtigt forslag: pallerammer » jyskpalleimport.dk/page_control.asp?page_nbr=41&menu_nbr=27,.

Sædvanligvis bliver pallerammer vist ikke rigtig lige det, man ville associere med blomster, men de forekommer sig i realiteten meget gode til formålet! Til bedre at kunne opmagasinere ting på paller anvendes pallerammer traditionelt, plus pallerammerne er hurtige snildt at skille ad, idet rammerne ej bruges. Ved at anvende pallerammer til blomsterbede bliver det mest fordelagtige, at rammerne har mulighed for at placeres solidt ovenpå hinanden, hvilket giver det resultat, at dit bed reelt kan bygges så højt, du har behov for. Det giver både en praktisk arbejdshøjde, holder urterne væk fra blyforurenet jord, plus forhøjer varmen rundt om urterne. Nok skal man ej glemme, at pallerammer tit er lavet af ret dårligt og ubehandlet træværk, hvorfor rammerne ikke må hvile på jorden. Det kan i stedet føles som en god idé at afskærme kontaktfladen med plastik.

At rammerne har en fin størrelse er en anden fordel ved at bruge pallerammer til at være højbede. At pallerammer besidder en meget god længde til små højbede indeholdende blomster & urter mener jeg selv, men nogle mennesker, tænker evt., at de er alt for lille en størrelse.

Det mest praktiske råd er nok, at man blot bør prøve sig frem. Pallerammer er heldigt nok ikke dyre, så sker det, at man fortryder, at man har fremstillet et bed af dem, er det heldigvis ikke de store slanter, der er gået tabt.