Individuel outplacement efter en afskedigelse beviser socialt ansvar

For et halvt års tid siden befandt jeg mig som personaleansvarlig i en sekretariat i den uheldige situation at skulle fyre fire medarbejdere. I den forbindelse tog vi også en beslutning om at investere i et et omfattende outplacement forløb for de medarbejdere, som blev ramt af en opsigelse. Med et outplacement forløb øjnede vi nemlig muligheden for at give dem et bedst muligt afsæt for at komme videre i karrieren. Det mente vi, at vi var forpligtiget til, eftersom vi egentlig var yderst tilfredse med deres arbejde i firmaet. I kølvandet på den økonomiske ustabilitet var vi i firmaet dog presset til at spare et sted.

Det helt store plus ved at bruge penge på at give samtlige af de opsagte ansatte et outplacement forløb har været, at vi endda i opsigelsesperioden har haft glæde af nogle flittige og tilfredse ansatte. Samtidig har investeringen i outplacement for de opsagte medarbejdere bevirket, at det øvrige personale i afdelingen har haft lettere ved at acceptere de nye arbejdsopgaver ifm. opsigelserne. Outplacement forløbene viste sig som følge heraf at blive en vej til at vise et ansvar for vores ansatte og sikre en harmonisk gennemførsel i en særdeles svær proces.

For de opsagte ansatte har forløbet med outplacement konsulenten i høj grad været en stor hjælp. Igennem deres opsigelsesperiode har de alle haft glæde af at få vejledning fra jobsøgningskonsulent fra et konsulentfirma som ikke blot har rådgivet dem om at skrive ansøgning såvel som curriculum vitae til stillinger, som er i overensstemmelse med deres kvalifikationer. Konsulenten har desuden tilbudt en effektfuld rådgivning, som har givet medarbejderne den bedst mulige assistance til at få kortlagt deres jobmæssige kvalifikationer såvel som tænkelige muligheder på arbejdsmarkedet. Derfor har de ansatte, som blev afskediget, følt sig klar til at søge et nyt job.

Er du tvunget til at gennemføre en fyringsrunde i din afdeling, eller er I måske tvunget til at fyre en medarbejder? Uagtet baggrunden for afskeden og størrelsesordenen for en egentlig fyringsrunde, er et professionelt outplacement forløb for samtlige af de berørte medarbejdere en fordelagtig investering for både firmaet og medarbejderne. Set i lyset af den positive erfaring fra mit eget firma, vil jeg af den årsag anbefale på det kraftigste, at man hvis det er muligt lægger penge til side til outplacement sparringsforløb for de berørte ansatte, når man tager afsked med medarbejdere.

Er du i stedet som medarbejder er blevet afskediget, og har du svært ved at se, hvordan du får et passende job? Så bør du også se nærmere på mulighederne for, at organisationen måske er villig til at hjælpe dig på vej ved at betale for, at du får et sparringsforløb med en outplacement konsulent. I denne situation kan din tillidsmand ofte give dig en hjælpende hånd med at få tilføjet en aftale om outplacement i fratrædelsesaftalen. Dermed kan du nemlig sikre et fantastisk udgangspunkt for at bruge fyringen på en konstruktiv måde og sætte nye ambitioner for dit arbejdsliv.