Udlicitering af al rekruttering til specialister har mange plusser

Har rekruttering udviklet sig til et hverv, der opsluger for meget tid for dit firma? Det bedste svar på den udfordring er at overlade jeres opgaver ift. rekruttering til et vikar- eller rekrutteringsbureau. Så kan HR i dit firma bruge deres ressourcer på medarbejderne alt imens firmaet helt sikkert får glæde af en ny kollega, der kan bidrage med en masse til organisationen professionelt og på det personlige plan, hvis det rette vikar- eller rekrutteringsbureau står for forløbet ifm. en rekruttering af en ny medarbejder. Men hvad er det for nogle opgaver, at et rekrutteringsbureau kan klare for jeres firma i forhold til rekruttering? Netop dette vil jeg med denne artikel kaste lys over for dig med afsæt i erfaringer opbygget gennem årtier med forskellige jobs som HR-konsulent ved adskillige virksomheder af varierende størrelse.

Når et firma vælger at overlade rekruttering af nyt personale til et vikarbureau, er det altid en forudsætning, at konsulenterne er stand til at gøre sig bekendt med forventningerne ved firmaet og ikke mindst ved kandidaten. Og så endda førend, at parterne får lejlighed til at møde hinanden. Samtidig får den pågældende virksomhed konsulentens hjælp til at udarbejde en præcis jobbeskrivelse såvel som en personprofil, før selve rekrutteringen af den bedste ansøger til jobbet går i gang. Efter den indledende fase er overstået, påbegynder rekrutteringsbureauet så rekrutteringsfasen. I første omgang vil konsulenten søge i deres eget kartotek efter potentielle kandidater. Ikke sjældent lykkes det at finde frem til drømmekandidaten i kartoteket. Hvis ikke det lykkes, så vil rekrutteringsbureauet stå for samtlige opgaver i forbindelse med annoncering under rekrutteringen.

I udvælgelsesfasen af rekrutteringsprocessen kan virksomheden arbejde videre som normalt, da vikarbureauet sørger for udvælgelse af op til tre kvalificerede kandidater til stillingen, som så bliver inviteret til en samtale ved firmaet. Under selve udvælgelsen af de rette kandidater benyttes nogle anerkendte redskaber med henblik på at skabe det bedst mulige udgangspunkt for en perfekt rekruttering. Disse redskaber kan bl.a. være en såkaldt personprofilanalyse plus forskellige tests af færdigheder. Derudover kan der foretages en indhentning af referencer fra de udvalgte kandidater til stillingens andre arbejdsgivere. Den gode rekruttering af nye medarbejdere fuldføres imidlertid ikke når arbejdsgiveren får de absolut mest velkvalificerede kandidater til et jobinterview. Kontaktpersonen ved bureauet klarer også opfølgningen når samtalerne er gennemførte. Og så kan den ansættende virksomhed anvende ”Try & Hire” ordningen, der giver en enestående mulighed for at begynde det nye ansættelsesforhold, som et vikariat på op til tre måneder med mulighed for efterfølgende fastansættelse uden yderligere omkostninger til rekruttering.

De konkrete fordele ved at overlade rekruttering til et bureau er altså adskillige for netop jeres firma. I får ikke blot en perfekt ny kollega på alle planer. Det optimale match mellem kandidaten og jer sker også med et forsvindende lille forbrug af tid og kræfter for jer, så dine kollegaer og dig kan bruge jeres tid på de mest presserende opgaver i de respektive afdelinger under hele rekrutteringsprocessen. Når jeres virksomhed beslutter jer for at finde et professionelt vikar- eller rekrutteringsbureau til at varetage al rekruttering for jer, er det en god idé at vælge bureau ud fra, om det bureau, som I kigger på, kan bryste sig af at være VICE certificeret.